Гаранция и рекламация

Условията за гаранция и рекламация на стоки в България се урежда от действащият ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /ЗЗП/, с който можете да се запознаете подробно от [ТУК] и и от Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите с който можете да се запознаете от [ТУК].

Приложение № 7

към чл. 47, ал. 4 от Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите:  

Информация относно упражняване правото на отказ от договора без Гаранция Или е ОК! Или го връщаш!

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата:

а) при договорите за услуга датата, на която е сключен договорът.;

б) при договор за продажба датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.;

в) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.;

г) при договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.;

д) при договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на първата стока“

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.;

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките, за които не е уговорено друго.;

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

При договорите за предоставяне на услуги когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, ако сте поискали предоставянето на услугите или доставката да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.

Copyright © 2004-2017 ELECTRON.BG
БЪЛГАРСКИЯТ САЙТ ЗА МАРКОВА ТЕХНИКА

София, кв. Бояна, на ъгъла на ул. Панорамен път и ул. Чукар, тел. 0700 300 25

Sitemap | Google+ | Sitemap xml